Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth Y Perlau Bach - Blwyddyn 2 / Year 2

Croeso cynnes i Flwyddyn 2

A warm welcome to year 2

 

Athrawes / Teacher – Mrs E Bennett (bore / morning) /

                                                Mrs Robson (prynhawn / afternoon)

 

                                                          

Eleni mae 17 o blant yn y dosbarth

This year there are 17 children in the class.

 

Ein Thema /Our Theme

Thema’r dosbarth y tymor yma yw ‘Afonydd a Phontydd’ – thema  sy’n caniatáu i’r plant  ymchwilio eu hardal leol a’r ardal ehangach. Mae'n bwnc bywiog a hwyliog, byddwn yn dysgu  am yr afon Teifi a phontydd enwog ein byd

 

The theme for this term is ‘Rivers and Bridges’ - a  topic that allows children to investigate their local and wider community. It is a lively and fun topic, we will be learning about the river Teifi and many famous bridges. 

 

Gwaith Cartrtref / Homework

Mi fydd y gwaith cartref yn cael ei seilio ar sgiliau sydd angen cadarnhau er mwyn sicrhau dealltwriaeth gadarn o’r hyn a ddysgir yn y dosbarth ,bydd hyn yn cynnwys nifer o agweddau amrywiol sef iaith , rhifedd a sillafu.

Mi fydd y plant yn dod a’u llyfrau gwaith cartref adref ar ddydd Gwener, mi fuaswn yn gwerthfawrogi os allech eu dychwelyd ar y dydd Iau dilynol er mwyn rhoi amser i mi eu marcio.

Mi fyddwn yn cyflwyno ychydig o waith ar Hwb/ Purple Mash.

Homework will be based on skills that need to be reinforced at home, this will include a variety of language, maths, and spelling challenges. The homework will be explained to the children every Friday morning. Children will bring their homework books home on a Friday and homework should be completed and the book returned by the following Thursday to allow opportunity to review and mark the work.

Some homework will be presented on Hwb/ Purple Mash.

 

Darllen / Reading

Gofynnwn i chi ddarllen gyda’ch plentyn am bum munud pob nos, a’i gofnodi yn y llyfr cyswllt. Dychwelwch y llyfrau darllen i’r Ysgol yn ddyddiol. Mi fyddaf yn cadw ffeiliau’r plant yn yr Ysgol nos Iau.

 

We ask that children read with an adult for a minimum of five minutes each night and that you record this in their reading journal which must be in school each day. (The folders/homework / reading books will remain in school on Thursday).

 

Ymarfer Corff/ PE Lessons

Mi fydd gwersi ymarfer corff pob dydd Iau , bydd angen i bob plentyn wisgo crys gwyn a throwsus ysgafn i’r ysgol.

 

PE lessons will be every Thursday , every pupil will need to wear a white t-shirt and joggers.

 

Diolch /Thank you

E Bennett

 

Cestyll dosbarth Y Perlau Bach

Still image for this video

Dysgwch y geiriau yma Rhestr 2, colofn 2. Please learn these words.smiley

 

Rhestr geiriau 1

Rhest geiriau 2

yn

gan

jam

tŷ

pen

tri

na

mae

yma

un

ond

pêl

dy

cae

dŵr

fi

byw

pâr

a

dau

lle

ac

oes

nhw

ci

yna

chi

am

ydw

llun

ei

enw

ffôn

ar

tro

rhoi

fy

bod

fferm

ni

dad

siop

hi

dyn

bach

yr

fel

coch

da

deg

wrth

car

nos

cath

mam

jwg

aeth

dod

naw

dydd

y

 

bys