Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Llythyron / Letters

Please find attached important information / Dewch o hyd i wybodaeth bwysig ynghlwm.

Llythyr Chwefror / February Letter

Dychwelyd i'r ysgol 2022 Returning to school

Dyddiadau Tymor Ysgol / School Term Dates 2021-22

Ceisiadau am le derbyn / cynradd Medi 2022. Application for a reception / primary place September 2022