Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Cerdded i'r Ysgol / Walk to school

Rydym wrth ein bodd i roi gwybod i chi fod Ysgol Llandudoch wedi cyrraedd y bwrdd 10 uchaf arweinwyr WOW WALK TO SCHOOL . Mae’r bwrdd arweinwyr yn dangos pa ysgolion ledled Cymru sydd wedi ymgysylltu fwyaf a wedi bod mwyaf gweithgar yn ystod tymor yr Hydref 2022 a daethom yn 5ed. Da iawn pawb.

 

We are thrilled to let you know that St Dogmaels School has reached the top 10 WOW WALK TO SCHOOL leader board. The leader board shows which schools throughout Wales have been the most engaged and active during Autumn 2022 and we came 5th. Well done everyone.