Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd / The Family Information Service

Good morning,

 

The Family Information Service (FIS) newsletter will be circulated to you at the start of every month electronically. Our newsletters will provide information, advice and support to families in Pembrokeshire, along with information about what's on in the County, help with childcare, funding and lots more.

 

 

We would be grateful if the following link to the newsletter could be shared with Parents/Carers at your school along with colleagues and partners also.  

 

Pembrokeshire Family Information Service April 22 Newsletter - English version:

https://sway.office.com/EwnBpRbdbGxw4Asb?ref=Link

 


 

Bore da,

 

 

Bydd cylchlythyr y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn cael ei ddosbarthu i chi ar ddechrau pob mis yn electronig. Bydd ein cylchlythyrau yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn Sir Benfro, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yn y Sir, cymorth gyda gofal plant, cyllid a llawer mwy.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gellid rhannu'r ddolen ganlynol i'r cylchlythyr gyda Rhieni/Gofalwyr yn eich Ysgol ynghyd â chydweithwyr a phartneriaid hefyd. 

 

 

Cylchlythyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro Ebrill 22 - Fersiwn Gymraeg:

https://sway.office.com/1GfTEvDI9Z3CNcZB?ref=Link

 

 

Kind regards

 

 

Stay Safe     Cadwch yn ddiogel

Kayleigh Edwards

Family Information Service

T: 01437 770014

M: 07435 780910

fis@pembrokeshire.gov.uk

Good morning,

 

The Family Information Service (FIS) newsletter will be circulated to you at the start of every month electronically. Our newsletters will provide information, advice and support to families in Pembrokeshire, along with information about what's on in the County, help with childcare, funding and lots more.

 

 

We would be grateful if the following link to the newsletter could be shared with Parents/Carers at your school along with colleagues and partners also.  

 

Pembrokeshire Family Information Service April 22 Newsletter - English version:

https://sway.office.com/EwnBpRbdbGxw4Asb?ref=Link

 


 

Bore da,

 

 

Bydd cylchlythyr y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn cael ei ddosbarthu i chi ar ddechrau pob mis yn electronig. Bydd ein cylchlythyrau yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn Sir Benfro, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yn y Sir, cymorth gyda gofal plant, cyllid a llawer mwy.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gellid rhannu'r ddolen ganlynol i'r cylchlythyr gyda Rhieni/Gofalwyr yn eich Ysgol ynghyd â chydweithwyr a phartneriaid hefyd. 

 

 

Cylchlythyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro Ebrill 22 - Fersiwn Gymraeg:

https://sway.office.com/1GfTEvDI9Z3CNcZB?ref=Link

 

 

Kind regards

 

 

Stay Safe     Cadwch yn ddiogel

Kayleigh Edwards

Family Information Service

T: 01437 770014

M: 07435 780910

fis@pembrokeshire.gov.uk

Good morning,

 

The Family Information Service (FIS) newsletter will be circulated to you at the start of every month electronically. Our newsletters will provide information, advice and support to families in Pembrokeshire, along with information about what's on in the County, help with childcare, funding and lots more.

 

 

We would be grateful if the following link to the newsletter could be shared with Parents/Carers at your school along with colleagues and partners also.  

 

Pembrokeshire Family Information Service April 22 Newsletter - English version:

https://sway.office.com/EwnBpRbdbGxw4Asb?ref=Link

 


 

Bore da,

 

 

Bydd cylchlythyr y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn cael ei ddosbarthu i chi ar ddechrau pob mis yn electronig. Bydd ein cylchlythyrau yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn Sir Benfro, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yn y Sir, cymorth gyda gofal plant, cyllid a llawer mwy.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gellid rhannu'r ddolen ganlynol i'r cylchlythyr gyda Rhieni/Gofalwyr yn eich Ysgol ynghyd â chydweithwyr a phartneriaid hefyd. 

 

 

Cylchlythyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro Ebrill 22 - Fersiwn Gymraeg:

https://sway.office.com/1GfTEvDI9Z3CNcZB?ref=Link

 

 

Kind regards

 

 

Stay Safe     Cadwch yn ddiogel

Kayleigh Edwards

Family Information Service

T: 01437 770014

M: 07435 780910

fis@pembrokeshire.gov.uk

Good morning,

 

The Family Information Service (FIS) newsletter will be circulated to you at the start of every month electronically. Our newsletters will provide information, advice and support to families in Pembrokeshire, along with information about what's on in the County, help with childcare, funding and lots more.

 

 

We would be grateful if the following link to the newsletter could be shared with Parents/Carers at your school along with colleagues and partners also.  

 

Pembrokeshire Family Information Service April 22 Newsletter - English version:

https://sway.office.com/EwnBpRbdbGxw4Asb?ref=Link

 


 

Bore da,

 

 

Bydd cylchlythyr y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn cael ei ddosbarthu i chi ar ddechrau pob mis yn electronig. Bydd ein cylchlythyrau yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn Sir Benfro, ynghyd â gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yn y Sir, cymorth gyda gofal plant, cyllid a llawer mwy.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gellid rhannu'r ddolen ganlynol i'r cylchlythyr gyda Rhieni/Gofalwyr yn eich Ysgol ynghyd â chydweithwyr a phartneriaid hefyd. 

 

 

Cylchlythyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro Ebrill 22 - Fersiwn Gymraeg:

https://sway.office.com/1GfTEvDI9Z3CNcZB?ref=Link

 

 

Kind regards

 

 

Stay Safe     Cadwch yn ddiogel

Kayleigh Edwards

Family Information Service

T: 01437 770014

M: 07435 780910

fis@pembrokeshire.gov.uk