Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Traws Gwlad / Cross Country

 

 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Llandudoch a gymerodd ran yn y Gystadleuaeth Traws Gwlad Ysgolion Cynradd Sir Benfro ddoe. Mae gennym ni redwyr da iawn yn Llandudoch! Da iawn chi.

Congratulations

to St Dogmaels pupils who took part in the 30th Annul Pembrokeshire Primary Schools Cross Country yesterday. We have some very good runners in St Dogmaels! Well done