Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Cinio Ysgol / School Meals

Gwybodeth i rieni/gwarcheidwyr plant sy'n talu am brydau ysgol.

Mae yna 4 dull o dalu - 

 

  1. Trwy Ddebyd Uniongyrchol
  2. Ar - lein ar wefan y cyngor - www.pembrokeshire.gov.uk via My Account
  3. Trwy ffonio Canolfan Cyswllt y Cyngor ar 01437764551
  4. Yn bersonol mewn unrhyw un o Ganolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid.

 

Am fwy o wybodeth cysylltwch a'r Gwasanaeth Arlwyo ar 01437 775922 neu e-bostiwch cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

Information for parents/guardians of children who pay for school meals.

There are 4 ways to pay - 

 

  1. By Direct Debit
  2. Online through the Council's website - www.pembrokeshire.gov.uk via My Account
  3. By Telephoning the Council's Contact Centre -  01437764551
  4. In person at any of the Council's Service Centres

 

For more information please contact Catering Services on 01437 775922 or e-mail cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk