Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Datganiad Gweledigaeth / Vision Statement

"Tyfu, dysgu a chydfyw gyda'n gilydd"

 

Mae Ysgol Gymunedol Llandudoch yn gymuned hapus, ddiogel a gofalgar sy'n annog pob plentyn beth bynnag eu gallu i gyflawni eu potensial, a datblygu'n aelodau cyfrifol gwerthfawr o'u cymdeithas.

 

Ein nod yw :

 

 • Datblygu awyrgylch hapus symbylol a chyfeillgar.
 • Hybu rhagoriaeth ym mhob agwedd o fywyd y plentyn drwy ddathlu llwyddiant.
 • Datblygu dysgwyr annibynnol a hyderus.
 • Datblygu hunanddisgyblaeth a hyder.
 • Datblygu cwrteisi tuag at ei gilydd.
 • Hybu datblygiad ysbrydol moesol a chymdeithasol.
 • Addysgu'r plant i werthfawrogi eu hiaith a'u diwylliant Cymreig.

 

"Growing, learning and living together"

 

Llandudoch Community School is a happy safe and caring community. We aim to encourage every child to grow and reach their full potential as responsible citizens.

 

Our aim is to :

 

 • Develop independent learners who are able to seek solutions creatively and co-operatively.
 • Develop children that are self-disciplined and confident enough to take risks in their learning.
 • Be polite and courteous.
 • Encourage spiritual, moral and social development. To feel safe and valued as part of a caring community.
 • Develop a sense of pride in their Welsh heritage and language.
 • Encourage excellence by celebrating success.
 • Develop a culture of making learning fun!