Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth Glanteifi - Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Croeso i dudalen dosbarth Glanteifi!

Welcome to Glanteifi's class page!

 

Athrawes / Teacher - Mrs C James 

 

Cynorthwywragedd / Teaching Assistants - Mrs Lorenz, Mrs Durdu (yn y prynhawn)

 

 

Eleni mae 28 o blant yn y dosbarth.

This year there are 28 children in the class.

 

 

Ein Thema

Ein thema y tymor yma: Perthyn

Our Theme

Our theme this term: Belonging


Llyfrau darllen

Gofynnir i chi wrando ar eich plentyn yn darllen eu llyfrau darllen adref am o leiaf 10 munud y noson, bydd y llyfrau yn cael eu newid fel bod angen. Cofiwch nodi’r tudalennau a llofnodi’r llyfr cyswllt bob tro.

Reading Books

We ask that you try and spend at least 10 minutes every night listening to your child reading their books. Books are changed as necessary. Remember to note the pages read and to sign the contact book every time.
 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher. Cofiwch wisgo eich dillad ymarfer corff i’r ysgol. 

Physical Education 

PE is taught on a Wednesday; please come to school wearing your PE kit on this day. 

 

Gwaith cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd Gwener a bydd angen iddo gael ei ddychwelyd i'r ysgol ar ddydd Iau. Bydd profion sillafu / tablau ar ddydd Gwener pan fyddant yn cael eu gosod.

Homework

Homework will be given on Friday and is to be returned on the following Thursday. Spelling / times tables tests will be on Friday when given.

Cafodd blwyddyn 5&6 ddiwrnod gwych heddiw ar yr afon. Diolch i Adventure Beyond am roi'r profiad gwych hwn i'r plant. Year 5&6 had a great day today on the river. Thank you Adventure Beyond for giving the children this wonderful experience

🌞 GŴYL HIRDDYDD HAF 2024 🌞

Llangrannog 2024

Trip i Sain Ffagan / Our trip to Sain Ffagan

Diwrnod y Llyfr 2024 / World Book Day 2024

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Ysgol Draeth 05/06/23 Beach School

Sgiliau rygbi gyda Mr Wayne Protor / Rygbi skills with Mr Wayne Proctor

Cwis Dim Clem / Dim Clem Quiz

Blwyddyn 5 a 6 yn dysgu sgiliau bywyd pwysig yn ystod eu sesiwn Criw Hanfodol. Year 5 and 6 learning important life skills during their Crucial Crew session.

Ein trip i Gastell Caeriw / Our trip to Caerw Castle

Diwrnod pontio Ysgol Bro Preseli i fl 6 / Bro Preseli transition day for year 6