Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Dosbarth Glanteifi - Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6

Croeso i dudalen dosbarth Glanteifi!

Welcome to Glanteifi's class page!

 

Athrawes / Teacher - Mrs C James 

 

Cynorthwywragedd / Teaching Assistants - Mrs Lorenz a Mrs Durdu

 

 

Eleni mae 29 o blant yn y dosbarth.

This year there are 29 children in the class.

 

 

Ein Thema

Ein thema y tymor yma: Y Moroedd Mar 

Our Theme

Our theme this term: Motion in the Ocean


Llyfrau darllen

Gofynnir i chi wrando ar eich plentyn yn darllen eu llyfrau darllen adref am o leiaf 10 munud y noson, bydd y llyfrau yn cael eu newid fel bod angen. Cofiwch nodi’r tudalennau a llofnodi’r llyfr cyswllt bob tro.

Reading Books

We ask that you try and spend at least 10 minutes every night listening to your child reading their books. Books are changed as necessary. Remember to note the pages read and to sign the contact book every time.
 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mercher. Cofiwch wisgo eich dillad ymarfer corff i’r ysgol. 

Physical Education 

PE is taught on a Wednesday; please come to school wearing your PE kit on this day. 

 

Gwaith cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei roi ar ddydd Gwener a bydd angen iddo gael ei ddychwelyd i'r ysgol ar ddydd Iau. Bydd profion sillafu / tablau ar ddydd Mercher pan fyddant yn cael eu gosod.

Homework

Homework will be given on Friday and is to be returned on the following Thursday. Spelling / times tables tests will be on Wednesday when given.

Sgiliau rygbi gyda Mr Wayne Protor / Rygbi skills with Mr Wayne Proctor

Cwis Dim Clem / Dim Clem Quiz

Blwyddyn 5 a 6 yn dysgu sgiliau bywyd pwysig yn ystod eu sesiwn Criw Hanfodol. Year 5 and 6 learning important life skills during their Crucial Crew session.

Ein trip i Gastell Caeriw / Our trip to Caerw Castle

Diwrnod pontio Ysgol Bro Preseli i fl 6 / Bro Preseli transition day for year 6