Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Clwb ar ol ysgol / After school club

PWYSIG mi fydd y Clwb yn cau  ar gyfer y gwyliau haf ar ddydd Mercher Gorffennaf 19eg

IMPORTANT  the club  will  close for the summer term on Wednesday, July 19th.

Clwb Hwyl clwb ar ôl ysgol Bydd y clwb ar ôl ysgol yn agor Medi 5ed. Mi  fydd tair aelod o staff yr ysgol yn rhedeg y Clwb Hwyl. Mae'r clwb yn rhedeg o 3.15- 4.45 o Ddydd Llun i Ddydd Iau.  Rhaid cofrestru cyn ymuno gyda'r clwb hwyl.  Rhoddir ffurflen gofrestru i'r rhai sy'n datgan diddordeb.

 

Clwb Hwyl after school club The after school club will open September 5th.

Three members of the school staff will be  responsible for running the after school Club.  The club runs from 3.15 - 4.45 Monday to Thursday. Please register for a place in the Clwb Hwyl, a registration form will be given to those who declare an interest.

Clwb Hwyl Ysgol Llandudoch