Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Clwb ar ol ysgol / After school club

PWYSIG mi fydd y Clwb yn cau  8fed o Ragfyr 2022

IMPORTANT  the club  will  close for the term on December 8th 2022.

Cofrestri a chytundeb rhieni/gofalwyr . Registration and parent/ carer contract.

Clwb Hwyl clwb ar ôl ysgol Bydd y clwb ar ôl ysgol yn agor Medi 12fed. Miss Jasmine Hutton sydd  yn gyfrifol am redeg y Clwb ar ôl ysgol. Mae'r clwb yn rhedeg o 3.15-5.00 o Ddydd Llun i Ddydd Iau.  Rhaid cofrestru cyn ymuno gyda'r clwb hwyl.  Rhoddir ffurflen gofrestru i'r rhai sy'n datgan diddordeb.

 

Clwb Hwyl after school club The after school club will open September 12th.

Miss Jasmine Hutton is responsible for running the after school Club.  The club runs from 3.15-5.00 Monday to Thursday. Please register for a place in the Clwb Hwyl, a registration form will be given to those who declare an interest.