Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Gwybodaeth Gyffredinol / General Information

 

Pennaeth / Headteacher - Mrs Elinor Bennett

 

Cyfeiriad / Address -

Llandudoch

                                                                         Aberteifi,

 Sir Benfro

 SA43 3ET

 

Rhif Ffon / Telephone - 01239 613596

 

E-Bost / E-Mail - head.stdogmaels@pembrokeshire.gov.uk

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors - Mr Geraint Volk

 

Oriau'r Ysgol / School Hours

 

Drysau yn agor / Door's open - 8.45yb/am

Gwersi yn dechrau / lessons begin - 9.00yb/am

Cinio / Dinner - 12.00yp/pm

Ysgol yn cau / School closes - 3.15yp/pm

 

Dylid sicrhau bod y plant yn cyrraedd yn brydlon ar gyfer dechrau'r diwrnod ysgol am 9.00yb. Os maent yn absennol am unrhyw rheswm, yna dylid cysylltu gyda'r ysgol cyn 9.00yb. Os na dderbynnir esboniad yna byddwn yn nodi absenoldeb heb ganiatad. Os yw canran presenoldeb disgybl o dan 80% yna bydd yr Awdurdod Addysg Lleol yn hysbysu'r Swyddog Cefnogi Disgybl.

 

Please ensure that your child arrives promptly for the beginning of the school day. If they are absent for any reason please inform the school before 9.00am. If however no reason is given then the marking of unauthorised absence will be given. If a child's attendance is under 80% for the academic year then this is a concern for the Local Education Department and they will notify the Pupil Support Officer.

 

CDY / SDY / Grantiau

Llawlyfr yr ysgol / School Handbook