Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Gwybodaeth Gyffredinol / General Information

 

Pennaeth / Headteacher - Mrs Elinor Bennett

 

Cyfeiriad / Address -

Llandudoch

                                                                         Aberteifi,

 Sir Benfro

 SA43 3ET

 

Rhif Ffon / Telephone - 01239 613596

 

E-Bost / E-Mail - head.stdogmaels@pembrokeshire.gov.uk

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors - Mr Geraint Volk

 

 

 

Dyddiadau'r tymor / Term Dates 2023-24

Cynllun Datblygu Ysgol / School Development Plan