Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Clwb Brecwast

Mae’r ysgol yn cynnig brecwast yn rhad ac am ddim i holl ddisgyblion yr ysgol. Ariannir y Clwb brecwast gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Clwb Brecwast yn agor am 8.05y.b. ac yn derbyn plant hyd nes 8.35y.b. Mae tost, grawnfwyd, sudd a llaeth ar gael. Mae disgyblion yn cael eu goruchwylio hyd nes 8.45y.b. Ar ôl cael eu brecwast bydd cyfle iddynt chwarae gemau bwrdd, darllen ac i arlunio. Bydd angen cwblhau taflen gofrestri a'i dychwelyd i'r ysgol cyn bo eich plentyn yn gallu dechrau.  Mae taflen gofrestri ar gael yn yr ysgol.

 

Breakfast Club

The school operates a breakfast club for all pupils. Breakfast is free of charge and is funded by the Welsh Government. The Breakfast Club opens at 8.05a.m and accepts children up until 8.35a.m. The children are supervised during and after breakfast up until 8.45a.m. When they have finished breakfast they have an opportunity to play board games, read and draw.

You will need to complete a registration form and return it to school before your child can start breakfast club. Registration forms are available at the school