Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Criw Cymraeg

Criw Cymraeg 2023-4

 

 

Diolch i’r Criw Cymraeg am greu ffrâm hunlun ar gyfer Diwrnod Shwmae Su’mae./Thank you to the Criw Cymraeg for creating a selfie frame for Shwmae Su’mae day.

Coginio crwmbwl afalau gyda’r Criw Digidol / Cooking apple crumbles with the Digital Council Hydref/October 2023

Siarter Iaith Ionawr/January

Siarter Iaith Chwefror

Siarter Iaith Mawrth/March

Siarter Iaith Mai/May