Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Criw Cymraeg

Criw Cymraeg 2023-4

 

 

Y CRIW CYMRAEG Mae rhai o’r plant wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn creu cennin pedr a heddiw bu’r Criw Cymraeg yn ymweld â busnesau yn Llandudoch yn rhoi cennin pedr iddynt i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Edrychwch am ein cennin pedr wrth i chi gerdded o amgylch y pentref. Diolch i'r holl fusnesau a dderbyniodd ein anrheg.

Diolch i’r Criw Cymraeg am greu ffrâm hunlun ar gyfer Diwrnod Shwmae Su’mae./Thank you to the Criw Cymraeg for creating a selfie frame for Shwmae Su’mae day.

Coginio crwmbwl afalau gyda’r Criw Digidol / Cooking apple crumbles with the Digital Council Hydref/October 2023