Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Cyngor Digidol / Digital Council

Criw Digidol 2023-4

Digital Council 2023-4

 

 

     

 

Fe fydd Criw Digidol yn cynorthwyo ar lawr y dosbarthiadau ac yn helpu i ofalu am offer digidol pob dosbarth

 

The digital crew will support pupils in class and also help to look after the digital equipment in each class.

 

Coginio crwmbwl afalau gyda’r Criw Cymraeg / Cooking apple crumbles with the Criw Cymraeg Hydref /October 2023