Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Cyngor Digidol / Digital Council

Criw Digidol 2022/23

Digital Council 2022/23

 

 

     

 

Fe fydd Criw Digidol yn cynorthwyo ar lawr y dosbarthiadau ac yn helpu i ofalu am offer digidol pob dosbarth

 

The digital crew will support pupils in class and also help to look after the digital equipment in each class.