Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Polisiau yr Ysgol / School Policies

E Safety Policy

Polisi Atal Eithafiaeth a Radicaleiddio / Prevent Extremism Radicalisation Policy.

Polisi Chwythu Chwiban / Whistleblowing Policy

Polisi Gwrth-Fwlio / Anti-Bullying Policy

Polisi Ymddygiad / School Behaviour Policy

Polisi Gwaith Cartref / Homework Policy

Polisi Cymorth Cyntaf - First Aid Policy