Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Staff yr Ysgol / School Staff

Staff Addysgu / Teaching Staff

 

     

Mrs Elinor Bennett

Pennaeth ac athrawes Uned Y Perlau Bach ( Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher) / Headteacher and teacher of Perlau Bach unit (Monday, Tuesday and Wednesday)

 

 

Mrs Sioned Toft Lewis 

Athrawes  Uned Y Perlau Bach (Dydd Iau a Dydd Gwener) / Perlau Bach Unit teacher (Thursday and Friday)

 

 

Miss Manon Hughes

Athrawes Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4 teacher

 

Mrs Catherine James ( ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)

Athrawes Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 teacher

 

Mr Elgan Vittle

Athro Ymarfer Corff (CPA) / PEteacher (PPA)

 

Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants

 

     

Mrs Janet Lorenz

          

Mrs Rhian Durdu

Miss Eirian Williams

 

 

Ysgrifenyddes / School secretary

 

Mrs Sandra Thomas

 

 

 

Goruchwylwyr Amser Cinio / Lunchtime Supervisors

 

      

Miss Julie Tennant                             Miss Jasmine Hutton

 

 

Cynorthwywraig a Gofalwraig / Teaching Assistant and Caretaker

 

Mrs Jen Brown

 

 

Cogyddes / Cook

 

 Ms Jackie Morris