Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Gwisg Ysgol / School Uniform


 

Gwisg Ysgol

Rydym yn annog y disgyblion i wisgo gwisg ysgol yn ddyddiol er mwyn ennyn parch ac agwedd bositif tuag at yr ysgol . Gellir prynu'r wisg o siop Teifi Embroidery yn nhref Aberteifi neu o Thermatex.

Mae'n bwysig iawn bod enw'r plentyn yn glir ar pob darn o ddilledyn.

 

Y wisg ysgol yw - 

 

 • Crys polo gwyrdd gyda bathodyn yr ysgol
 • Siwmper glas tywyll gyda bathodyn yr ysgol
 • Sgert neu drowsus llwyd neu du
 • Esgidiau ysgol du
 • Yn yr haf gall y merched wisgo ffrog werdd streipiog

 

Anogwn y disgyblion i wisgo dillad addas ar gyfer gwersi ymarfer corff - 

 

 • Trowsus byr/ joggers/ leggins tywyll
 • Crys t gwyn sy'n gorchuddio'r ysgwyddau.
 • Esgidiau rhedeg

 

School Uniform

We encourage the children to wear school uniform every day, as we believe this promotes respect and positive attitudes towards their school. The school uniform is available from Teifi Embroidery and Thermatex, Cardigan.

Please ensure all clothes are clearly labelled with your child's name.

 

The school uniform - 

 

 • Green polo shirt with school badge
 • Navy jumper with school badge
 • Black or grey skirt/trousers
 • Black school shoes
 • In the summer the girls may wear the school's green summer dress.

 

The children are encouraged to wear appropriate clothes for P.E. lessons

 

 • dark shorts/joggers/leggings
 • white T-shirt that covers the shoulders
 • trainers