Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Llywodraethwyr / Governors 2023-24

Enw

Rôl 

Mr Geraint Volk

                    Cadeirydd y Llywodraethwyr

                            Chair of Governors

Mr Terwyn Tomos

Is Gadeirydd /Vice Chair

 

 

Cllr B Rees

Llywodraethwyr Cymunedol

                 Mr D Cobb               

Rhiant Lywodraethwr

Miss C Bourg

Rhiant Lywodraethwr

Mr G Forster

Rhiant Lywodraethwr

Miss R Tarbutt

Rhiant Lywodraethwr

Mrs S Thomas

Llywodraethwr Staff

Mrs C James

Llywodraethwr Staff

Mr Jonathan Martin

Llywodraethwr Yr  Awdyrdol Leol

Mrs A Caygill

Llywodraethwr Yr Awdurdod Leol

Mrs E  Mc Burney

           Llywodraethwr  Yr Awdurdod Leol

Mrs Elinor Bennett

 Pennaeth

Mrs Meinir Williams

Clerc

 

Name

Role

Mr. Geraint Volk

                      Chair of Governors

Mr. Terwyn Tomos

Vice Chair

 

 

Cllr B Rees

Community Governor

                  Mr D Cobb

Parent Governor

Miss C Bourg

Parent Governor

Mr. G Forster

Parent Governor

Miss  R Tarbutt

Parent Governor

Mrs. S Thomas

Staff Governor

Mrs. C James

Staff Governor

Mr. Jonathan Martin

LA Governor

Mrs. A Caygill

LA Governor

Mrs. E  Mc Burney

LA Governor

Mrs. Elinor Bennett

Head teacher

Mrs. Meinir Williams

Clerk