Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Archebu Cardiau Nadolig / Christmas Card Ordering

ARCHEBU CARDIAU NADOLIG

Bydd y siop ar-lein yn parhau ar agor tan ddydd Sadwrn, 25 Tachwedd 2023. Unwaith y bydd y siop ar-lein wedi cau ni fyddwch yn gallu archebu mwyach. Yna bydd yr holl archebion a gesglir yn cael eu hargraffu a’u danfon i’r ysgol i’w dosbarthu tua phythefnos o’r dyddiad cau. Bydd pob eitem yn cael ei labelu ag enw eich plentyn.

CHRISTMAS CARD ORDER

The online shop will remain open until Saturday, 25th November 2023. Once the online shop has closed you will no longer be able to order. All the orders collected will then be printed and delivered to the school for distribution around two weeks from the closure date. All items will be labelled with your child's name.