Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Calendr 2024 Calendar

Mae blwyddyn 3 wedi bod yn cyd weithio gyda'r artist Sarah Briton Smith i greu calendr o'u gwaith celf.  Bydd y calendr ar gael yn fuan i'w archebu. Bydd manylion archebu yn dilyn yn fuan.

 

Year 3 have been working together with artist Sarah Briton Smith to create a calendar of their artwork. The calendar will soon be available to order. Ordering details will follow shortly.