Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Diolch yn fawr iawn i chi am eich haelioni tuag at Banc Bwyd Aberteifi fel than o'n dathliad Diolchgarwch. Thank you very much for your generosity towards the Cardigan Food Bank as part of our Thanksgiving celebration.