Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i Helen Evans a Lisa Calvert am drefnu'r parti/ disgo Calan Gaeaf ac i'r holl rieni am gefnogi. Codwyd swm enfawr o £ 811.12 i'r ysgol. Cafodd y plant noson hyfryd ac rydym yn ddiolchgar iawn. Diolch😁 We would like to say a very big thank you to Helen Evans and Lisa Calvert for organizing the Halloween party/disco and to all the parents that supported them. You all helped raise a massive sum of £811.12 for the school. The children had a lovely evening and we are very grateful. Thank you😁