Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

TESCO STRONGER STARTS

TESCO STRONGER STARTS

ENILLON NI!

Diolch am eich cefnogaeth......bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu gardd yr ysgol ac ardaloedd allanol.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth

WE WON!

Thank you for your support....... the money will be used to develop the school garden and outside areas.

Please share the news with friends and family!

Thank you for your continued support