Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

Yn ddiweddar bu Elsie a Menna o flwyddyn 6 yn brysur yn cyfri'r arian a wnaed o werthu ein crwmbwl afalau. Me'n falch iawn ganddynt gyhoeddi ein bod wedi gwneud elw o £372.06! Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi mewn gwahanol ffyrdd a diolch enfawr i Mr a Mrs Rouet am wneud y fenter hon yn bosib. 😀 Elsie and Menna from year 6 have recently been busy counting the money made from selling our apple crumble. They are very pleased to announce that we have made a profit of £372.06! Thank you very much to everyone who supported in different ways and a huge thank you to Mr and Mrs Rouet for making this initiative possible.😀