Scroll to content
St Dogmaels Community School home page

Ysgol Gymunedol Llandudoch /

St Dogmaels Community School

Tyfu, dysgu a chyd-fyw / Growing, learning and living together

YSGOL AT GAU / SCHOOL CLOSED

Bore Da. Gan fod y ffyrdd o gwmpas yr ysgol mor llithrig, mae'r penderfyniad wedi ei wneud i gau'r ysgol am heddiw. Diolch

 

Bore Da. As the roads around the School are so slippery, the decision has been made to close the School for today. Diolch.